خدمات

ما چه کار می کنیم؟

خدماتی که ارائه می کنیم

ما با استفاده از تجربیات مشتریان گذشته خود و همچنین درخواست های جدید؛ بسته های خدماتی کاربردی را ارائه کرده ایم.
چنانچه تمایل به استفاده از خدمات بیشتر و متفاوتی دارید, می توانید با ما تماس بگیرید.

بسته های خدمات پشتیبانی شبکه

نقره ای
تعداد کامپیوتر۳ تا ۱۰ عدد
پشتیبانی تلفنی
بازدید اولیه رایگان
 پشتیبانی از راه دور
مستندسازی X
نصب ویندوز ۱بار در ماه
پشتیبانی سیستم های تلفنی سانترال
پشتیبانی سیستم های نظارت تصویری
پشتیبانی حضوری (مراجعه حضوری) ۱بار در ماه

طلایی
تعداد کامپیوتر بیشتر از ۱۰ عدد
پشتیبانی تلفنی
بازدید اولیه رایگان
 پشتیبانی از راه دور
مستندسازی
نصب ویندوز ۱بار در ماه
پشتیبانی سیستم های تلفنی سانترال و ویپ
پشتیبانی سیستم های نظارت تصویری
پشتیبانی حضوری (مراجعه حضوری) ۱بار در ماه

برنزی
تعداد کامپیوتر۱ تا ۳ عدد
پشتیبانی تلفنی
بازدید اولیه رایگان
 پشتیبانی از راه دور X
مستندسازی X
نصب ویندوز X
پشتیبانی سیستم های تلفنی X
پشتیبانی سیستم های نظارت تصویری X
پشتیبانی حضوری (مراجعه حضوری) X

طلایی
تعداد کامپیوتر بیشتر از ۱۰ عدد
پشتیبانی تلفنی
بازدید اولیه رایگان
 پشتیبانی از راه دور
مستندسازی
نصب ویندوز ۱بار در ماه
پشتیبانی سیستم های تلفنی سانترال و ویپ
پشتیبانی سیستم های نظارت تصویری
پشتیبانی حضوری (مراجعه حضوری) ۱بار در ماه

نقره ای
تعداد کامپیوتر۳ تا ۱۰ عدد
پشتیبانی تلفنی
بازدید اولیه رایگان
 پشتیبانی از راه دور
مستندسازی X
نصب ویندوز ۱بار در ماه
پشتیبانی سیستم های تلفنی سانترال
پشتیبانی سیستم های نظارت تصویری
پشتیبانی حضوری (مراجعه حضوری) ۱بار در ماه

برنزی
تعداد کامپیوتر۱ تا ۳ عدد
پشتیبانی تلفنی
بازدید اولیه رایگان
 پشتیبانی از راه دور X
مستندسازی X
نصب ویندوز X
پشتیبانی سیستم های تلفنی X
پشتیبانی سیستم های نظارت تصویری X
پشتیبانی حضوری (مراجعه حضوری) X

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید.