ما چه کار می کنیم؟

خدماتی که ارائه می کنیم

ما با استفاده از تجربیات مشتریان گذشته خود و همچنین درخواست های جدید؛ بسته های خدماتی کاربردی را ارائه کرده ایم.
چنانچه تمایل به استفاده از خدمات بیشتر و متفاوتی دارید, می توانید با ما تماس بگیرید.

بسته های خدمات پشتیبانی شبکه

نقره ای
تعداد کامپیوتر۳ تا ۱۰ عدد
پشتیبانی تلفنی
بازدید اولیه رایگان
 پشتیبانی از راه دور
مستندسازی X
نصب ویندوز ۱بار در ماه
پشتیبانی سیستم های تلفنی سانترال
پشتیبانی سیستم های نظارت تصویری
پشتیبانی حضوری (مراجعه حضوری) ۱بار در ماه

طلایی
تعداد کامپیوتر بیشتر از ۱۰ عدد
پشتیبانی تلفنی
بازدید اولیه رایگان
 پشتیبانی از راه دور
مستندسازی
نصب ویندوز ۱بار در ماه
پشتیبانی سیستم های تلفنی سانترال و ویپ
پشتیبانی سیستم های نظارت تصویری
پشتیبانی حضوری (مراجعه حضوری) ۱بار در ماه

برنزی
تعداد کامپیوتر۱ تا ۳ عدد
پشتیبانی تلفنی
بازدید اولیه رایگان
 پشتیبانی از راه دور X
مستندسازی X
نصب ویندوز X
پشتیبانی سیستم های تلفنی X
پشتیبانی سیستم های نظارت تصویری X
پشتیبانی حضوری (مراجعه حضوری) X

طلایی
تعداد کامپیوتر بیشتر از ۱۰ عدد
پشتیبانی تلفنی
بازدید اولیه رایگان
 پشتیبانی از راه دور
مستندسازی
نصب ویندوز ۱بار در ماه
پشتیبانی سیستم های تلفنی سانترال و ویپ
پشتیبانی سیستم های نظارت تصویری
پشتیبانی حضوری (مراجعه حضوری) ۱بار در ماه

نقره ای
تعداد کامپیوتر۳ تا ۱۰ عدد
پشتیبانی تلفنی
بازدید اولیه رایگان
 پشتیبانی از راه دور
مستندسازی X
نصب ویندوز ۱بار در ماه
پشتیبانی سیستم های تلفنی سانترال
پشتیبانی سیستم های نظارت تصویری
پشتیبانی حضوری (مراجعه حضوری) ۱بار در ماه

برنزی
تعداد کامپیوتر۱ تا ۳ عدد
پشتیبانی تلفنی
بازدید اولیه رایگان
 پشتیبانی از راه دور X
مستندسازی X
نصب ویندوز X
پشتیبانی سیستم های تلفنی X
پشتیبانی سیستم های نظارت تصویری X
پشتیبانی حضوری (مراجعه حضوری) X

بسته های خدمات طراحی سایت

تک صفحه

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مناسب لندینگ پیج
مدیریت محتوای ارسالی
معرفی هاستینگ های معتبر
راه اندازی هاست انتخاب شده
معرفی قالب های مرتبط با زمینه کاری
نصب قالب انتخاب شده
مدیریت و درج محتواهای ارسالی
رعایت اصول اولیه امنیت سایت
طراحی واکنشگرا (مشاهده در تمامی دستگاه ها)
آمار بازدید سایت
راه اندازی سیستم چت آنلاین ( پرداخت هزینه پنل به صورت مجزا توسط کارفرما )
بک آپ گیری ماهانه از سایت

فروشگاهی

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مناسب سایت های فروش آنلاین محصول
مدیریت محتوای ارسالی
معرفی هاستینگ های معتبر
راه اندازی هاست انتخاب شده
معرفی قالب های مرتبط با زمینه کاری
نصب قالب انتخاب شده
مدیریت و درج محتواهای ارسالی
رعایت اصول اولیه امنیت سایت
طراحی واکنشگرا (مشاهده در تمامی دستگاه ها)
آمار بازدید سایت
راه اندازی درگاه پرداخت آنلاین
راه اندازی مدیریت سفارشات
راه اندازی بخش ثبت نام کاربر
راه اندازی روش های حمل و نقل مختلف
آمار بازدید سایت
اخذ مجوز اینماد ( پرداخت هزینه به صورت مجزا توسط کارفرما )
راه اندازی سامانه پیامکی و ارتباط با فروشگاه اینترنتی ( پرداخت هزینه پنل به صورت مجزا توسط کارفرما )
راه اندازی سیستم چت آنلاین ( پرداخت هزینه پنل به صورت مجزا توسط کارفرما )
بک آپ گیری ماهانه از سایت

شرکتی

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مناسب سایت های تجاری و اداری
مدیریت محتوای ارسالی
معرفی هاستینگ های معتبر
راه اندازی هاست انتخاب شده
معرفی قالب های مرتبط با زمینه کاری
نصب قالب انتخاب شده
مدیریت و درج محتواهای ارسالی
رعایت اصول اولیه امنیت سایت
طراحی واکنشگرا (مشاهده در تمامی دستگاه ها)
آمار بازدید سایت
راه اندازی سیستم چت آنلاین ( پرداخت هزینه پنل به صورت مجزا توسط کارفرما )
بک آپ گیری ماهانه از سایت

تک صفحه

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مناسب لندینگ پیج
مدیریت محتوای ارسالی
معرفی هاستینگ های معتبر
راه اندازی هاست انتخاب شده
معرفی قالب های مرتبط با زمینه کاری
نصب قالب انتخاب شده
مدیریت و درج محتواهای ارسالی
رعایت اصول اولیه امنیت سایت
طراحی واکنشگرا (مشاهده در تمامی دستگاه ها)
آمار بازدید سایت
راه اندازی سیستم چت آنلاین ( پرداخت هزینه پنل به صورت مجزا توسط کارفرما )
بک آپ گیری ماهانه از سایت

شرکتی

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مناسب سایت های تجاری و اداری
مدیریت محتوای ارسالی
معرفی هاستینگ های معتبر
راه اندازی هاست انتخاب شده
معرفی قالب های مرتبط با زمینه کاری
نصب قالب انتخاب شده
مدیریت و درج محتواهای ارسالی
رعایت اصول اولیه امنیت سایت
طراحی واکنشگرا (مشاهده در تمامی دستگاه ها)
آمار بازدید سایت
راه اندازی سیستم چت آنلاین ( پرداخت هزینه پنل به صورت مجزا توسط کارفرما )
بک آپ گیری ماهانه از سایت

فروشگاهی

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مناسب سایت های فروش آنلاین محصول
مدیریت محتوای ارسالی
معرفی هاستینگ های معتبر
راه اندازی هاست انتخاب شده
معرفی قالب های مرتبط با زمینه کاری
نصب قالب انتخاب شده
مدیریت و درج محتواهای ارسالی
رعایت اصول اولیه امنیت سایت
طراحی واکنشگرا (مشاهده در تمامی دستگاه ها)
آمار بازدید سایت
راه اندازی درگاه پرداخت آنلاین
راه اندازی مدیریت سفارشات
راه اندازی بخش ثبت نام کاربر
راه اندازی روش های حمل و نقل مختلف
آمار بازدید سایت
اخذ مجوز اینماد ( پرداخت هزینه به صورت مجزا توسط کارفرما )
راه اندازی سامانه پیامکی و ارتباط با فروشگاه اینترنتی ( پرداخت هزینه پنل به صورت مجزا توسط کارفرما )
راه اندازی سیستم چت آنلاین ( پرداخت هزینه پنل به صورت مجزا توسط کارفرما )
بک آپ گیری ماهانه از سایت

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید.