ما خیال شما را از خدمات متنوع IT راحت می کنیم

ایده شکل گیری تیم ساحان ۳۶۰ از فروردین ۹۶ بر اساس تجربیات گذشته از سیستم ها و شرکت های مختلف بدست آمد. وجود یک تیم متخصص در زمینه های گوناگون IT و یکپارچگی خدمات توسط یک شرکت براساس بازخورد گرفته شده از مدیران شرکت ها بیش از پیش مورد درخواست قرارمی گرفت. امروزه با پیشرفت بسیار سریع تکنولوژی می توان راه حل هایی جدید همراه با صرفه اقتصادی برای هر شرکت و در هر ابعادی ارائه کرد.

از آذر ماه سال ۹۷ با گسترش تیم متخصصین ساحان و با گسترش پروژه ها؛ فعالیت خود را شروع و آماده ارائه خدمات هستیم.
اهدف ما در ارائه خدمات:

  • استفاده از دانش و تکنولوژی جدید
  • کیفیت در اجرای پروژه ها
  • تعهد در پشتیبانی خدمات
  •  سرعت در پاسخگویی به نیاز مشتریان