اهمیت استفاده از سیستم های نظارت تصویری از قبیل دوربین و دزدگیر در شرکت ها بر کسی پوشیده نیست. اما بنابر مطالعات انجام شده بیش از نیمی از پروژه های نصب و پیاده سازی سیستم های نظارت تصویری و دزدگیر به صورت غیر استاندارد و غیر اصولی انجام می گیرند و این بدان خاطر است که توسط افراد غیر متخصص و نا آگاه به جزئیات دوربین ها اجرا می شود. هر دوربین به طور متوسط ۱۲ پارامتر مختلف جهت بررسی دارد که کارشناسان توسط آن، دوربین ها را برای محیط های مختلف انتخاب می کنند. پارامتر هایی از قبیل لوکس نوری، نوع و قطرعدسی بکار رفته، میزان دید در شب، قابلیت WDR (حذف نور اضافی جهت وضوح تصویر در هنگام تابش نور مستقیم آفتاب) و … و این دلیل آن است که پروژه های دوربین را باید به کارشناسان مجرب سپرد تا پس از بازدید از محیط، بهترین گزینه ی دوربین برای محیط مورد نظر معرفی گردد. این امر برای دزدگیر ها و طیف گسترده سنسور های قابل بکار گیری در آن نیز صدق می کند.

به طور خلاصه انتخاب تجهیزات سیستم های نظارت تصویری کاری تخصصی بوده و نیازمند مشاوره با کارشناسان IT می باشد.

تیم ساحان ۳۶۰ با بهره گیری از بهترین برند های بازار، آماده مشاوره رایگان در زمینه سیستم ها، نظارت تصویری و انواع دزدگیر می باشد.