چرا طراحان باید کد نویسی بدانند؟

چرا طراحان باید کد نویسی بدانند؟

قبل از اینکه کار طراحی با توسعه دهندگان در ارتباط باشد، دانستن کد نویسی به طراح اجازه می دهد بدون حدس درباره اینکه چه اطلاعاتی در دسترس است؛ درباره راه های ممکن برای انجام کارها فکر و بررسی انجام دهد.